Piyesta?

Tayong mga Pilipino ay kilalang napakahilig sa mga piyesta. Lahat ay nagiging dahilan ng mga kapistahan.

Ngayong buwan ng Mayo, marami tayong mga kapistahan na ipinagdiriwang. Ang tawag pa na marami ay “piyesta ng aming patron”. Ang mga patron na ito ay kadalasang mga titulo ng ating Mahal na Birhen at mga Santo. Ngunit tanungin natin ang ating mga sarili at magnilay, ano ba talaga ang kahulugan ng mga pagdiriwang na ito? Kilala ba natin at alam ang buhay ng tinatawag nating “patron”? Marami ang nagsasabi na may debosyon sa Mahal na Birhen ng Fatima, ngunit alam ba natin ang mensahe ng Fatima? Sa maraming probinsya kilala na patron ng mga magsasaka si San Isidro Labrador? Ano ba ang kanyang ginawa at tinawag na banal o Santo.
Read More