Human Fraternity

| Articolo in Italiano |

In today’s world we hear a lot of beautiful things. We see a lot of efforts done to promote what many calls “The Brotherhood Among Men”. For the promoters of this concept, it is important that we understand each other, to accept each other, to learn from our differences for us to live a peaceful and happy life in this world. Sounds good and captivating. But for us Catholic Christians is this enough? Is this really the will of God for us? Read More

Ang Kamatayan ni San Juan Bautista

Sa araw na ito ay ginugunita natin ang pag-aalay ng buhay ni San Juan Bautista, na pinsan at tagapagbinyag sa ating Panginoon. Mahalaga na matutunan natin ang kahalagahan ng halimbawang ito.

Si Juan Bautista ay pinapugutan ni Herodes Antipas. Sinasabi na nasisiyahan si Haring Herodes na makinig kay Juan na mangaral; ayon sa Ebanghelyo, “Gustung-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. ” (Marcos 6:20). Ngunit hindi ito naging sapat upang huwag niyang ipapatay si Juan. Mababatid natin mula rito na hindi sapat na nasisiyahan o nagagalak tayo sa mga magandang pangaral na ating naririnig. Mahalaga na maniwala tayo at isabuhay ang paniniwalang ito. Read More